To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
ערכת קלפי מודעות והשלכה  play to change מזמינה עובדים ומנהלים ללמוד יותר על עצמם על רגשותיהם ומחשבותיהם במסגרת לא ביקורתית או שיפוטית. היא מתאימה לשימוש יועצים ארגוניים, פסיכולוגים, סוציולוגים, מנהלים בכל סוגי הארגונים , עובדים, מורים, יועצים חינוכיים ועוד ועוד...  
תכולת הערכה play to change  
75 קלפי מילה ותמונה 
35 קלפי מילות התהליך / הדרך לשינוי 
ספר הדרכה בן 100 עמודים 
תיק נשיאה
מחיר הערכה 250 ש"ח + מע"מ ( כולל משלוח בדואר )      
 הערכה בעלת תו תוכן של מכון אדלר 
לאחר בחינה ובדיקה קפדנית,  ערכת  הקלפים נמצאה ראויה לקבלת תו התוכן של מכון אדלר. [ הנוסח המלא ונימוקי הוועדה